WE WANT YOU TO KNOW

NOU IS DIE TYD
OM HUUREIENDOM
TE KOOP

KYK UIT VIR TEKENS
WAT ‘N GOEIE
KOOP BEPAAL

EIGHT GREAT IDEAS FOR BOOSTING DEPOSIT SAVINGS

3Q 2017 ABSA 
HOMEOWNER
SENTIMENT INDEX

ABSA 
HOMEOWNER
SENTIMENT INDEX

PROPERTY BAROMETER
PRICE INDICES
5 OCTOBER 2017

PROPERTY BAROMETER
AREA VALUE
17 JULY 2017

PROPERTY BAROMETER
1ST TIME BUYING
4 OCTOBER 2017

PROPERTY BAROMETER
PRICE INDICES
13 NOVEMBER 2017